ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely objednávky a registrace

1. Udělujete tímto souhlas match them s.r.o., se sídlem K lánu 561/8, Vokovice, 160 00 Praha, IČ 08271046, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • emailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • adresu bydliště.

2. Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a adresa bydliště budou zpracovány za účelem:

 • zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.
 • zřízení a administrace uživatelského účtu.
 • marketingového zpracování vašich nákupních preferencí.
 • personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní.

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5ti let a to za účelem

 • zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 • zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 • marketingového zpracování vašich nákupních preferencí, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 • personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru Cubesystems
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktujte nás