Silné stránky

Pozitívna psychológia, silné stránky a management 3.0 v human relations

Vaša firma môže byť plná úspešných, motivovaných a spokojných ľudí. Ako je to možné? Silné stránky sú skvelým nástrojom pre rozvoj jedinečných talentov jednotlivcov, pre nastavenie efektivity a workflow tímu, pre prácu manažérov alebo pre medziľudské vzťahy celej vašej firmy. Odhalíme vám princípy pozitívnej psychológie a managementu 3.0 a zistíte, prečo má zmysel podporovať flow a vnútornú motiváciu u vašich ľudí.

SILNÉ STRÁNKY

pozitívna psychológia, silné stránky
a management 3.0 v human relations

Ako silné stránky fungujú?

Na úvod sa ponoríte do testu silných stránok CliftonStrengths ® (Gallup). Zistíme, v čom ste výnimoční vy a vaši ľudia.

Vysvetlíme vám, ako so svojimi silnými stránkami máte pracovať, aby pre vás boli prospešné a nehrali proti vám.

Silné stránky možno využiť veľmi komplexne, ako nástroj pre vedenie ľudí, tímov alebo rovno ako systém vzdelávania pre celú firmu.

Dokážeme silné stránky, pozitívnu psychológiu a management 3.0 zaviesť do vašej každodennej práce s ľuďmi (od výberu správnych ľudí, cez ich stotožnenie sa s firemnou kultúrou, nastavovanie cieľov, poskytovanie spätnej väzby, začlenenie sa do tímu atď.).

Prečo má zmysel sa silným stránkam venovať?

SILNÉ STRÁNKY
VEDIA VYUŽÍVAŤ

  1. Jednotlivci, ktorí chcú nakopnúť svoj individuálny rozvoj
  2. Firmy, ktoré chcú silné stránky pretaviť do rozvoja svojich ľudí a medziľudských vzťahov
  3. Tímy, ktoré si chcú efektívne rozdeliť roly, workflow a zlepšiť vzťahy
  4. Manažéri, ktorí chcú správne rozvíjať svojich ľudí

IDETE DO TOHO
S NAMI?

Kontaktujte nás