PRÍBEH KLIENTA - SILNÉ STRÁNKY

Referencia

“Pro technologicky či inženýrsky orientovanou firmu může být obtížné nějakým věrohodným způsobem otevírat “měkká” témata. Otevírat je takovým způsobem, aby to působilo uvěřitelně a ne jen jako další manažerský výmysl. My jsme to zkusili přes téma silných stránek a zafungovalo to. Margaret je výborná facilitátorka, lidé odcházeli z workshopů a najednou lépe chápali, v čem je jejich hodnota pro tým a čím naopak přispívají jejich kolegyně a kolegové. Je to výborný nástroj a rozhodně dobrá cesta, jak zlepšit spolupráci a vzájemné pochopení v týmech.”

Tomáš Rutrle, generální ředitel

Klient

KOMIX je softvérová spoločnosť, ktorá sa zameriava na svet technológií, umelej inteligencie a dát. Ich projekty pomáhajú automatizovať IT informačné systémy, generujú real-time dátové analytiky a integrujú rozdielne produkčné systémy do funkčných celkov. Medzi ich klientov patria české štátne inštitúcie, Linde, Škoda Auto, Zenit, Zentiva a ďalši.

Zadanie

KOMIX je prirodzene učiacou sa firmou. Vstúpili sme do prostredia, kde bolo prirodzené rozvíjať sa v oblastiach svojich talentov. Našou úlohou bolo priniesť tzv. growth mindset systém. Systém, ktorý zjednotí všetky HR procesy, prinesie ľudom komplexnú podporu v oblasti rozvoja, prepojí vzdelávanie, skúsenosti, talent a zjednotí proces vedenia ľudí.

Naša práca

  1. V prvej fáze uskutočňujeme workshopy, kde sa jednotlivci zoznámia so svojimi silnými stránkami, vrátane ich interpretácie. 70 % času je venovaných silným stránkam, 30 % stránkam slabým.
  2. V druhej fáze sa zameriavame na tímy. Vysvetľujeme, ako môže začať tím lepšie spolupracovať, lepššie si porozumieť, predchádzať konfliktom a ťahať za jeden povraz.
  3. V tretej fáze učíme manažérov, ako s pozitívnou psychológiou môžu pracovať pri vedení ľudí.

Výsledok

Kontaktujte nás