PRÍBEH KLIENTA
BE-DNA HR PARTNERING

Referencia

“So spoločnosťou BE-DNA sme začali spolupracovať pri nábore pracovných pozícií pre našeho klienta v júni 2019. Strategicky a exekutívne sme splnili stanovený cieľ. S dámami z BE-DNA sme si sadli aj ľudsky. Spontánne sme im otvorili dvere aj do našej internej „kuchyne“. Sme malá, ale rýchlo sa rozvíjajúca agentúra, ktorá potrebovala pomôcť s nastavením vnútrofiremnej kultúry. Stratégia našej spoločnosti sú ľudia, ktorí pre nás pracujú. Chceme sa obklopovať ľuďmi s vášňou pre to, čo robíme. A tak aktuálne spolu s Margaret a Dominikou tvoríme princípy VHS značky zamestnávateľa a systém onboardingu nových kolegov.

Ďakujeme Margaret a Dominike pre ich osobnú angažovanosť a energiu, ktorú spolupráci dávajú.“

Juraj a Hana Fábry, majitelé

Klient

Sales House je rodinná firma, ktorá funguje na trhu agentúrneho zamestnávania už viac ako 25 rokov. Založili ho manželia Juraj a Hana. V duchu rodiny firmu vedú a pracujú aj so svojimi zamestnancami na základe dohody a hlbokých medziľudských vzťahov.

Zadanie

Spoločnosť sa stále rozrastá a vznikla teda potreba nastaviť vnútrofiremnú kultúru, HR procesy, zadefinovať značku zamestnávateľa, zapracovať na tímovej spolupráci, komunikácii a práci manažérov so svojimi tímami.

Naša práca

Výsledok

Kontaktujte nás