BE-DNA INVITE
Firmy a neziskovky, kde končí marketing a nastupuje etika

21. 4. 2021
16:30 - 18:00
Online | Zoom

Do BE-DNA INVITE zveme Simonu Bagarovou, zakladatelku společnosti Management pro neziskovky

Učí neziskovky, jak úspěšně fundraisovat a řídit projekty .

Učí firmy vnímat neziskovky jako rovnocenné partnery.

Věří, že jakýkoliv projekt je nejsilnější tehdy, když je autentický

BE-DNA INVITE
Firmy a neziskovky, kde končí marketing a nastupuje etika

Koho vám představíme?

Simona Bagarová se v oboru pohybuje už více než 15 let

Za tu dobu se setkala s desítkami projektů a stovkami lidí, kterým pomáhala s hledáním jejich autentické cesty a odpovědět na otázky, kde a jak pomáhat.

Osobní negativní zkušenost s péčí o seniory ji přiměla nabízet manažerskou podporu i v zařízeních sociálně-zdravotních služeb pro seniory.

Tam realizuje projekt D.O.M.A., který se snaží o to, aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují.

Jakých témat se dotkneme?

  • Co všechno patří pod pojem smysluplná pomoc?
  • Jak nastavit spolupráci mezi firmou a neziskovkou tak, aby oběma stranám dávala smysl?
  • Jaké benefity spolupráce firem a neziskovek přináší?
  • Jak by spolupráce mezi firmou a neziskovkou vypadat neměla?
  • Jak dobře nastavená spolupráce ovlivňuje firemní kulturu a zaměstnance?
  • Proč je důležité stavět spolupráci na společných hodnotách?
  • Jak si zachovat ve spolupráci dlouhodobé hodnoty, vizi, strategii, hloubku, etiku a autenticitu?
  • Příklady z praxe, kde „konat dobro“ není jen fráze a marketing.

REGISTRACE

Cena kurzu:

Zdarma

Závazná přihláška:

Odesláním přihlášky uděluji souhlas společnosti match them s. r. o. se sídlem K lánu 561/8, 16000 Praha 6, Česká republika, IČ: 08271046, zapsané ve veřejném obchodním rejstříku dne 08.07.2019, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 316058 (dále jen „Správce“), aby na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení
E-mail
Telefonní číslo
Pozici
Název společnosti
Sídlo společnosti
IČ, DIČ

Tyto údaje budou Správcem uchovávány po dobu 3 let.

Podle nařízení, beru na vědomí, že mám právo:

kdykoliv odvolat svůj souhlas,
požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme,
vyžádat si kopii zpracovávaných osobních údajů,
vyžádat si přístup k těmto údajům, aktualizovat je nebo opravit, případně – vyžadovat jejich omezené zpracování,
požadovat vymazání těchto osobních údajů,
v případě pochybností o zákonném zpracování osobních dat podat – stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,

zasláním požadavku na email ladime@be-dnamail.com nebo poštou na adresu match them s. r. o., K lánu 561/8, 16000 Praha 6, Česká republika.

 

Přečíst celé
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Kontaktujte nás

Píšeme!

Vytváříme!

Čteme!

Školíme!

Nahráváme!

A o to všechno se s vámi rádi podělíme!
Získejte inspirativní obsah newsletteru
BEDNA PLNÁ MARKETINGU…