Správný start: první kroky ke kariéře po odchodu z dětského domova

Ročně odchází z dětských domovů zhruba 1000 dětí, přičemž 70 % z nich po odchodu končí špatně. Mají problém s drogami či jinými závislostmi, prostitucí a velký problém je i trestná činnost, bezdomovectví nebo dluhová past. Stát i mnoho neziskových organizací se dětem po dobu života v dětských domovech věnuje. Nicméně v momentě kdy dovrší plnoletost a dokončí střední školu, musí opustit svůj dosavadní domov a způsob života, na který byli zvyklí.

Najednou tu není zajištěná osoba či instituce, která by se o ně starala nebo jim zajistila střechu nad hlavou. Přechod do světa dospělých k samostatnosti je frustrující pro všechny mladistvé, pro tyto děti pochopitelně ještě o něco více. Zároveň je to období, kdy se mohou poprvé rozhodovat sami za sebe a po letech v ústavní péči se na ten okamžik těší a nechtějí si nechat poradit. Často si ale ani nedokážou představit, co je čeká a jak se postavit na vlastní nohy.

Jonáš Motyčka se práci s madistvými z dětských domovů věnuje už šestým rokem. Zprvu se věnoval vlastnímu rozvoji a sebekoučingu, postupně si začal uvědomovat, že ho naplňuje pomáhat především druhým. Tak vzniknul projekt Správný start. Snaží se pomáhat především dětem, které prochází velkou změnou v jejich životě – odchodem z domova po dovršení plnoletosti. Právě tato skupina dětí je podle Jonáše nejrizikovější, protože v domově jsou zvyklí na pravidelný přísun péče, peněz a jídla. Mají kde bydlet, jsou ve společnosti dalších lidí (i když někdy nedobrovolně). Největší problém a strach, který Jonáš ze zkušeností reflektuje, je samota. Moment kdy přijdou sami do prázdného bytu.

“Neví a nepamatují si základní první kroky, které je v domově učili. Jsou sami a příliš hrdí na to, aby se někoho ptali, nebo neví koho.”

Bohužel pak mají tendence inklinovat spíše k nefunkčním vztahům a lidem, kteří je tahají dolů ke dnu. Volí krátkodobé zkratky k penězům a namísto brigády jdou radši jinou cestou. Bohužel ale nedokážou myslet na dlouhodbý dopad a svou budoucnost. Vnímají to, co je teď a volí jednodušší způsob.

Většinu dětí v dětských domovech tvoří děti odebrané z rodin, kde se o ně nebyli schopni postarat. Nejčastějšími důvody k odebrání dítěte do ústavní péče je alkoholová či jiná závislost nebo násilí v rodině. V tomto kontextu reflektuje Jonáš signifikantní vliv rodiny, který často není dobrý, natož příkladný. Významnou roli tu hrají vzorce chování, které se doma dítě naučilo a podle nichž dále formuje své chování a jednání. V mnoha případech vedou první kroky po odchodu z domova zpět k rodině, kde ale původní problémy, kvůli kterým bylo dítě odebráno, nezmizely.

Platforma Správný start se proto snaží děti na přechod k samostatnému životu připravit. Usnadnit jim přechod z dětského domova do reality světa dospělých tak, aby se nedostaly na scestí. Dál je vzdělávat, ukázat jim možnosti trávení volného času například prostřednictvím sportu, ale také je učí hospodařit s penězi. Vytrhnout děti z jejich přirozeného a často jediného prostředí a ukázat jim více možností. Také se jim snaží pomoci sehnat nebo zprostředkovat první zaměstnání.

Získat si důvěru dětí není lehké a stojí to hodně času a trpělivosti, aby se otevřeli.

“Moje první návštěva v domově byla taková, že jsem tam dětem přivezl své chytré knížky a všichni se na mě dívali jako na blázna, protože jsem pro ně byl další učitel, který jim říká, co mají dělat.“

Musel jsem přehodnotit svůj přístup. Nebudu to já, kdo jim bude něco říkat, ale nejdřív si vyslechnu já je. Jejich názory, zájmy, vzory a na základě toho se je pokusím formovat,” vzpomíná Jonáš na začátky spolupráce.

Aktuálně spolupracuje Jonáš s 15-20 dětmi. Zpravidla je propojí některá nezisková organizace nebo se potkají při návštěvě domova nebo organizace Dům na půl cesty. Některé děti se přímo sami obrátí na Jonáše. S většinou z nich se poznal ještě v době, kdy byli v domově. Spolupráce je postavená na přátelství, partnerství.

Může se stát, že v nějaké fázi se dítě zablokuje a chce si zkusit vlastní cestu. Zpřetrhá vazby a odmlčí se. Po nějakém čase se zase vrátí, protože si uvědomí, že o pomoc přeci jen stojí.

Svým osobním přístupem se Jonáš odlišuje od dalších neziskových organizací, které se snaží pomáhat, “byť se to možná nezdá, jsem s nimi v každodením kontaktu. Píšeme si zprávy, voláme si někdy i hodinu denně a podobně. Jsou na mě velmi navázaní a já bych byl rád, kdyby se mi povedlo děti propojit s dalšími lidmi, kteří by je mohli inspirovat nebo je pracovně posunout.”

Proto vznikl nový projekt Boss “n” Chef, jehož cílem je propojit mladé lidi vyrůstající v ústavní péči s inspirativními osobnostmi z českého byznysu.

Pozvání na první večer dostala i BE-DNA spolu s několika dalšími firmami. Setkání se konalo na netradičním místě, boxerské tělocvičně Tiger Team a celý večer se nesl v příjemné a komorní atmosféře, kterou mezi sebou hosté vytvořili. Výborné pětichodové menu připravil špičkoví šéfkuchaři a ke stolu zasedli také kluci z kapely Mirai, kteří jsou ambsadory mobilní aplikace Správný start.

Projekt Boss “n” Chef se snaží propojit tyto dva světy zejména proto, aby ukázal dětem, jakým směrem se mohou vydat. Bořit pomyslnou zeď mezi životem v dětském domově, očekáváními a následnou realitou života na vlastní pěst. Ukázat pracovní možnosti a zároveň firmám demonstrovat, že spolupráce nemusí být vždy jen finanční. Důležité je zapojit děti do pracovního života například formou stáží nebo pracovní nabídkou, být jim mentorem, dát jim příležitost. Propojit děti s lidmi, kteří je posunou někam dál. My jsme se například seznámili s ambiciózní mladou slečnou, se kterou zůstáváme v kontaktu.

Projekt Správný start a celkově Jonášovo zaměření se od ostatních organizaci liší v tom, že se soustředí na děti, které v první fázi o pomoc ani sami nestojí nebo si to neuvědomují. A proč? ”Protože to jsou ti, u nich je největší riziko, že zůstanou mezi 70 % mladých po odchodu z dětského domova na scestí.” Snaží se jim ukázat jiný způsob života, který buď přijmou za svůj nebo ne.

Do budoucna by Jonáš rád nabídl účast na Boss „n“ Chef večer formou firemního teambuildingu a uvažuje také nad otevřením podniku, například kavárny či restaurace, kde by měli mladí možnost nastoupit do prvního zaměstnání přímo po odchodu z domova.

Doporučené články

Kontaktujte nás