Rekapitulácia roku 2019 z pohľadu Human Relation a HR Marketingu

Rekapitulácia roku 2019 z pohľadu Human Relation a HR Marketingu

V novom roku si naprieč firmami opäť vyhŕňame rukávy a púšťame sa do práce na nových stratégiách či projektoch – skrz na skrz každým oddelením. Je to príjemné obdobie. Symbolizuje nové začiatky, odhodlané výzvy a pozitívne naladenie do všetkého, do čoho sa pustíme.

Aby sme však dokázali postaviť nové stratégie (a aj tie do života) je potrebné sa ohliadnúť späť. Za všetkým, čo sa odohralo. Dobrým aj menej podareným. Všetky minulé kroky nás totiž vedú k lepším zajtrajškom.

Plne si uvedomujeme, aké to môže byť niekedy frustrujúce, najmä, ak neviete kde začať. Viete kam chcete ísť, ale do čoho sa pustiť skôr? Preto sme pre vás pripravili stiahnuteľný dokument v dvoch jazykových mutáciách (CZ a SK), aby ste svoje aktivity za HR a Marketing dokázali koncepčne uchopiť.

Dokument nájdete rozdelený na 4 častí. V jednotlivej časti kladieme otázky, ktoré by vás mohli naviesť rok 2019 zrekapitulovať komplexne.

Prvá časť otázok je venovaná oblasti príchodu a odchodu zamestnancov do vašej spoločnosti. Tá druhá zoomuje na oblasť rozvoja a schopnosti pomôcť uspieť vašim ľuďom. Odmeňovanie a benefity tvoria tretiu časť. No a tá posledná sa zameriava na HR Marketing.

Vyhodnoťte minulé kroky a rozhodnutia s ich dôsledkami. Nastavte zrkadlo a naštartov do nových, úspešných plánov pre budovanie značky zamestnávateľa 🙂

Doporučené články

Kontaktujte nás