Onboarding a jak ho správně uchopit

Onboarding a jak ho správně uchopit

V dnešní době stále více rezonují pojmy jako firemní kultura, vize, hodnoty a strategie, osobní přístup, mezilidské vztahy, týmová spolupráce atd.

Jak toto vše podchytit co nejlépe již od samého počátku, kdy k vám do firmy přichází nový člověk? Vytvořit mu smysluplný ONBOARDING PROCES.

Co to vlastně je ten onboarding?

Je to komplex mnoha aktivit, které je třeba vykonat, aby se nováček bez problémů adaptoval do týmu a začal pracovat.

Proč je onboarding důležitý?

Přizpůsobit se novému prostředí a stylu práce každému z nás chvíli trvá. A čím lepší podmínky k adaptaci nováčkovi poskytneme, tím rychlejší tento proces bude a zaměstnanec začne samostatně pracovat a vytvářet hodnoty. Tento proces může být také výborným marketingovým nástrojem, ovlivňuje značku firmy, značku zaměstnavatele, má vliv na snížení fluktuace a na náklady na náborový proces. Důležitým prvkem při nástupu nováčka je ČAS, který mu různí lidé věnují.  S kvalitním onboardingem můžeme s časovým fondem efektivně hospodařit.

Podle průzkumu HCI až 20% nováčků odejde v prvních 45 dnech z nového zaměstnání. Jedním z nejčastějších důvodů k odchodu je fakt, že byl člověk hozen do vody a nikdo se mu nevěnoval. V dobře nastaveném procesu onboardingu nováčci vědí, co je v nejbližších týdnech a měsících čeká, čímž tento stav z velké části eliminujeme. (Zdroj: HCI)

Proces má tři fáze:

  1. Preboarding
  2. První den v práci
  3. Onboarding

Součástí Preboardingu jsou aktivity spojené s nástupem člověka (zaslání nabídky, vstupní dotazník, příprava pracovní smlouvy, pracovního místa, potřebného vybavení atd.). Je to období před nástupem, které může být různě dlouhé. Pokud jde o delší časový úsek, je důležité zůstat s nováčkem v pravidelném kontaktu, aby „nevychladl“ a do nové práce se těšil. Pošlete mu firemní prezentaci s fotkami kolegů, základní vizi, hodnoty a strategii společnosti, zajděte s ním třeba na kolo či pivo, aby se již cítil součástí týmu.

První den v práci je v podstatě první dojem o celé firmě, který lze udělat jen jednou. Dbejte na to, aby bylo o nového člena v týmu postaráno. Uvítat by jej měl, pokud možno jeho přímý nadřízený. Skvělé je také přidělit nováčkovi buddyho, člověka, který mu se vším pomůže, představí mu pracovní místo, kolegy, ukáže mu kuchyňku, vezme ho první dny na oběd atd.

P.S. maličkost na stole na uvítanou určitě vykouzlí úsměv na tváři a podpoří pozitivní dojem. ?

Onboarding proces by měl být rozložen do celé zkušební doby, ještě lépe do prvního půl roku. Během této doby se nováček seznámí se všemi odděleními, procesy, firemní kulturou, náplní práce, zvyklostmi apod. Nejde o to mít naplánovaný každý den do detailu, ale rámcově vědět, co a kdy člověka čeká. Nedílnou a důležitou součástí je také zpětná vazba, a to oboustranná. Je podstatné se zeptat nováčka na jeho pocity a názory na proces náboru, preboardingu i onboardingu a i jemu poskytnout otevřenou zpětnou vazbu na jeho fungování a zapojení se. Toto by mělo být v režii přímého nadřízeného. Formální rozhovor by měl proběhnout nejpozději 14 dní před koncem zkušební doby, aby obě strany věděly, jak si stojí. Pokud bude mít nováček věcné připomínky k onboarding procesu, zapište si je, proberte s kolegy a HR a případně proces upravte, abyste ho vypilovali k dokonalosti a spokojenosti vás všech.

U klientů se nám také osvědčil tzv. WELCOME DAY, což je den, kdy se nováčkům postupně skrze prezentaci představí zakladatelé společnosti a zástupci jednotlivých oddělení se svou agendou. Tato alternativa je efektivní ve větších společnostech, kde v krátkém časovém úseku nastupuje více lidí a prezentace tak proběhne najednou, nikoli s každým zvlášť.

Nezapomeňte, základem je častá a otevřená KOMUNIKACE, individuální přístup. Celý proces by měl odrážet a reprezentovat vaši firemní kulturu… Zaměstnanci se musí s procesem ztotožňovat, aby byl autentický a uvěřitelný.

Doporučené články

Kontaktujte nás