Minirozhovory o remote work s #greinerpackaging

Minirozhovory o remote work s #greinerpackaging

Ptali jsme se Zuzany Julinové (HR Director) ze společnosti greiner packaging slušovice s.r.o.

Jak vypadala práce z domova ve vaší firmě minulý rok?

„Jsme výrobní společnost a naše pracovní činnosti směřujeme především do prostor naší organizace. Tudíž práce z domova byla u nás u pozic, které to umožňovaly v loňském roce spíše méně častá.“

Co se s příchodem Covidu změnilo?

„Z pohledu práce z domova u nás došlo k rychlému rozšíření u pozic, které to umožňovaly. Zároveň došlo k rychlému přesunu schůzek a týmových setkání do online prostředí. Větší část naší energie jsme vkládali do zajištění chodu organizace. Jsme výrobní společnost, strategický dodavatel v potravinářském průmyslu. Museli jsme velmi rychle reagovat, především v komunikaci s našimi zaměstnanci, situaci zklidnit. Přesvědčit zaměstnance, že nadále potřebujeme vyrábět a potřebujeme, aby dále chodili každý den do práce. Prováděli jsme opatření v oblasti zvýšené hygieny, byť je hygiena v našich prostorách na vysoké úrovni i při obvyklém provozu. Zajišťovali jsme a stále zajišťujeme ochranné pomůcky. Rozdáváme zaměstnancům ovoce a vitamínové balíčky. Zaměstnance, jejichž zdravotní stav by mohl přinést při nákaze Covid velké komplikace, jsme nechávali doma za 100% mzdy. Co bylo, je a bude vždy nejdůležitější je se zaměstnanci mluvit a informovat je o aktuální situaci. Nám se to daří a můžeme se pochlubit tím, že po jarním období naši zaměstnanci ocenili, jak jsme celou situaci uchopili a dle jejich hodnocení dobře zvládli.“

Jaká nová pravidla jste zavedly pro práci z domova a jak vám fungují?

„Žádná nová pravidla jsme nezaváděli, pouze jsme hledali způsoby, jak podpořit naše zaměstnance v nové situaci. Vytvořili jsme webináře, kde jsme se učili, jak pracovat s nástroji pro online komunikaci. Také jsme se navzájem inspirovali, jak zvládat home office. Tyto online schůzky zároveň pomohly tomu, že jsme se potkali, vzájemně se podpořili a sdíleli svá úskalí. Nyní jsme v obdobné situaci, od září opět intenzivně čerpáme home office. Vnímáme, že s dalšími omezeními jsou někteří zaměstnanci ještě více frustrovaní. Chybí jim spolupracovníci, nemají žádné zážitky, protože ani v soukromém životě se s kamarády nepotkávají. Čeká nás zimní období, tudíž celou situaci vnímají ještě obtížněji než na jaře, kdy před sebou měli vidinu léta, slunce atp.“

Jak pracujete s důvěrou k zaměstnancům, že při práci z domova nezahálejí, ale efektivně pracují?

„Důvěra je naše hodnota číslo jedna. My našim zaměstnanců věříme, že ať jsou kdekoli, ví, jaká je jejich odpovědnost a tu si splní.“

Moc děkujeme Zuzano za rozhovor a přejeme, ať zvládáte nelehkou situaci i komunikaci nadále dobře:)!

Doporučené články

Kontaktujte nás