Jak na interní komunikaci ve firmě

Komunikace je základním klíčem k úspěšným vztahům na pracovišti a zdravém fungování firemní kultury. V oblasti HR marketingu ji můžeme rozdělit na interní a externí – co to znamená v praxi?


Interní komunikace

Zahrnuje veškerou komunikaci směrem dovnitř k vašim zaměstnancům. Kdo má ve vaší firmě přístup k informacím a jakým způsobem se informace předávají ostatním. Způsob, jakým s vašimi zaměstnanci komunikujete (online/offline, vykání/tykání, … ) a prostřednictvím jakých komunikačních kanálů. To vše se následně propisuje a projevuje ve vaší firemní kultuře. 

Externí komunikace

Veškerá komunikace zaměřená na uchazeče o práci a potenciální zaměstnance, jejímž prostřednictvím se snažíte vaší cílovou skupinu zaujmout a přesvědčit. Od samotných pracovních inzerátů, komunikaci na sociálních sítích, náborových kampaních včetně vizuálu a grafického zpracování.


Aby komunikace fungovala jako harmonický celek, je důležité věnovat interní i externí komunikaci stejnou pozornost a péči. Jelikož je ale palčivým místem právě nábor nových zaměstnanců, může se snadno stát, že věnujete maximální úsilí vaší externí komunikaci. Právě v tomto bodě je třeba si dát pozor na několik zásadních pravidel, aby se nestalo, že se vaši stávající zaměstnanci nedokážou ztotožnit se způsobem, jakým komunikujete navenek. Je pravděpodobné, že náborovou kampaň uvidí i zaměstnanci, proto:

  • komunikujte pravdivé informace o benefitech, pracovní době, … .
  • používejte grafické podklady, které jsou v souladu s brand manuálem vaší značky.
  • mluvte jazykem, který je vlastní vaši firemní kultuře (příklad: netykejte uchazečům v inzerátu, pokud je ve firmě zvykem vykání).

Proč je důležitá interní komunikace?

Nezapomínejte komunikovat i s těmi, které už se vám do firmy získat podařilo – vašimi zaměstnanci. Sdílejte s nimi aktuality, novinky, úspěchy, zajímavosti. Věřte tomu, že je to zajímá. A pokud se vaši zaměstnanci budou cítit informování a vtáhnnutí do dění, budou také angažovanější. Jak oslovit a případně zapojit co nejvíce zaměstnanců?

Firemní blog

Představuje obrovský prostor pro vlastní obsah. Můžete psát o projektech, kterým se věnujete, dosažených úspěších, vašich zaměstnancích a podobně. Zároveň můžete oslovit zaměstnance, zda by také nechtěli příspívat a psát o své práci. 

Společný komunikační nástroj

Zvolte si jeden oficiální pracovní komunikátor, aby vám neunikly roztříštěné informace na několika platformách. Mezi oblíbené patří například Slack, MS teams nebo Skype.

Sociální sítě

Mezi vaše sledující patří jistě i vaši zaměstnanci. Sdílejte s nimi průběh teambuildingů a jiných společných akcí. 

Newsletter

Na pravidelné fázi sdílejte s vašimi zaměstnanci co se ve vaší firmě událo. Buďte transparentní ohledně výsledků hospodaření. Můžete připomenout firemní blog a upozornit na nový článek. Představit nové zaměstnance a podobně. Využít můžete například platformu Mailchimp, která umožňuje hromadné rozesílání a sledování statistik.

Intranet

Pokud máte zavedený intranet, na němž jsou vaši zaměstnanci zvyklí hledat informace, určitě jej aktivně využívejte i pro tyto účely.


Způsobů, jak uchopit interní komunikaci je celá řada. Každá firma je jiná a proto i forma komunikace bude každé firmě vyhovovat jiná. V navazujícím článku probereme na co si dát v interní komunikaci pozor a co může interní komunikace vaší firmě přinést.

Doporučené články

Kontaktujte nás