Diverzita & Inklúzia: Čo tieto pojmy na pracovisku znamenajú?

Diverzita & Inklúzia: Čo tieto pojmy na pracovisku znamenajú?

Ako v skutočnosti vyzerá divérzne a inkluzívne pracovné prostredie? Ako týmto pojmom správne porozumieť? Je to iba o rozdielnom pohlaví, kultúre, veku a začlenení rôznych ľudí do pracovného prostredia? Diverzita a inklúzia v sebe skrývajú omnoho viac. 

Ako sme už písali v predchádzajúcich blogoch, diverzita a inklúzia prináša kvalitnejšie pracovné prostredie. Podpora inovácie, prijímanie lepších rozhodnutí, vyššie zisky spoločnosti alebo lepšia konkurenčná výhoda v globalizovanom svete sú len niektoré z benefitov, ktoré diverzita a inklúzia prináša. 

Diverzita = Rozdielnosť & Inklúzia = Začlenenie

Ak sa pozrieme na diverzitu a inklúziu zo širšieho pohľadu, môžeme ju vnímať ako firemnú misiu alebo stratégie a aktivity, ktoré podporujú rozdielnosť v pracovnom prostredí a využívajú účinky diverzity na dosiahnutie konkurenčnej výhody. Kľúčom k diverzite a inklúzií je nábor rozdielnych zamestnancov. (zdroj) Je ale podstatné mať definované, čo diverzita a inklúzia prakticky znamenajú. Bez toho, aby sme si konkrétne vedeli predstaviť divérzne alebo inkluzívne prostredie, nedokážeme stanoviť merateľné ciele a hodnotiť úspešnosť úsilia v rozdielnosti a začlenení na pracovisku. 

Diverzita v pracovnom prostredí 

Diverzita na pracovisku znamená, že organizácia zamestnáva rozmanitý tím ľudí, ktorý odráža spoločnosť, v ktorej firma existuje a pôsobí. Čo robí tím skutočne rôznorodým? Diverzita zahŕňa všetky prvky, vďaka ktorým sú jednotlivci jedineční. Toto spektrum je omnoho širšie ako pohlavie, vek, rasa.  

SHRM definuje diverzitu ako “kolektívnu zmes rozdielov a podobností, ktorá zahŕňa napríklad individuálne a organizačné charakteristiky, hodnoty, presvedčenia, skúsenosti, zázemie, preferencie a správanie”.

Inklúzia v pracovnom prostredí

O inklúzií počúvame veľa najmä v spojitosti s diverzitou. Je to však samostatná koncepcia. Prijatie rôznych zamestnancov je len jedna časť úspechu v rámci diverzity a inklúzie. Vytvorenie kultúry, v ktorej sú ľudia vážení a rešpektovaní si vyžaduje omnoho väčšie úsilie. 

SHRM definuje inklúziu ako “dosiahnutie pracovného prostredia, v ktorom sa so všetkými jednotlivcami zaobchádza spravodlivo a s rešpektom, zamestnanci majú rovnaký prístup k príležitostiam a zdrojom a môžu k plnej miere prispieť k úspechu organizácie.”

Diverzita vs. Inklúzia 

Jednoducho povedané, diverzita sa týka povahy a vlastností, ktoré robia človeka unikátnym. Inklúzia sa zameriava na správanie a sociálne normy, ktoré zabezpečujú, aby sa ľudia cítili vítaní. Inklúzia je kľúčová pre to, aby boli naše ciele v rámci diverzity úspešné a je úzko spojená s firemnou kultúrou, ktorá ak je inkluzívna, podporuje produktivitu a zapojenie zamestnancov. 

SHRM pridáva trefný príklad na pochopenie diverzity a inklúzie:

“Myslite na diverzitu ako na výber ľudí pre spevácky zbor, ktorí majú rôzne hudobné zázemie, hlasové rozsahy a schopnosti. Inklúzia potom znamená zabezpečenie toho, aby boli tieto rôzne hlasy vypočuté, ocenené a aby prispievali k celkovému výkonu.”

Ako diverzitu a inklúziu vnímate Vy? Podeľte sa s nami o Váš názor a my Vám radi budeme zdieľať výsledky prieskumu, ktorý ešte stále prebieha na Slovensku a v Čechách. Zapojilo sa už viac ako 300 firiem. Zapojíte sa aj Vy? 

Dotazník v slovenskom jazyku
Dotazník v českom jazyku
English version

Doporučené články

Kontaktujte nás