Jak na benefity ve firmě?

Jak na benefity ve firmě?

S firmou Sales House spolupracujeme jako HR Business Partneři už téměř rok. Za tu dobu se nám podařilo implementovat nemalé množství věcí, např. identifikovat vize, hodnoty a strategii značky zaměstnavatele, tu následně přenést na zaměstnance. Průzkumem angažovanosti jsme zmapovali aktuální stav a atmosféru uvnitř společnosti. Začali jsme pracovat s pozitivní psychologií a silnými stránkami a jeden z posledních projektů, na kterých jsme spolupracovali, bylo vytvořit systém benefitů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rodinnou společnost, systém benefitů tomu musel odpovídat. V prvé řadě vznikl seznam všech různých položek, které nás nebo zaměstnance napadly. Z toho jsme postupně vyškrtali věci, které nám nedávaly smysl nebo by byly z účetního hlediska obtížné, případně neekonomické. 

A výsledek?

Benefity jsou postaveny jako nástroj, který podporuje zdraví, kondici
a odpočinek jednotlivců nebo celé firmy. Hned na úvod je důležité si dobře nastavit jasná pravidla využívání a čerpání jednotlivých benefitů, aby  později nedocházelo ke spekulacím.

Jak jsme informace o benefitech dostali k lidem?

Vytvořili jsme přehlednou prezentaci, do které jsme zpracovali všechny podstatné náležitosti:

  • Proč to děláme?
  • Co nám to může přinést?
  • Jaké jsou kategorie a výše přiděleného ročního budgetu?
  • Jak funguje procesní nastavení a pravidla čerpání?

Připravili jsme dvě kategorie benefitů:

  • Benefity pro jednotlivce
  • Celofiremní benefity

Benefity pro jednotlivce

Každý zaměstnanec dostal přidělený na rok finanční budget, který se odvíjí od jeho pozice a délky působení ve firmě.
V rámci něj si může vybrat z daných kategorií, na co finance využije.

Celofiremní benefity

Položky, které se zavádějí v celé firmě a kdokoli je může dle daných pravidel využít.

Pro Sales House to byl další krok v rámci nastavování HR procesů. Zaměstnanci vidí, že zaměstnavateli na nich záleží a zároveň zaměstnavatel ví, jaké náklady může očekávat a tím pádem plánovat.

Spokojení lidé jsou přece důležitým základem spokojené firmy, takže
z benefitů takto „benefitují“ všechny strany 🙂

Doporučené články

Kontaktujte nás